Av. Özge Zuhal KAPOĞLU

Eğitim

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

 

Meslek İçi Eğitim ve Sertifikalar

Uluslararası Sözleşmeler Hukuku Eğitim Semineri, Uluslararası Satım Sözleşmeleri Sertifika Programı, İşveren Vekilliği Meslek İçi Eğitim Programı, İş Hukuku Uygulamaları Eğitimi, İş Hukukunda Tazminat Hesaplama Yöntemleri Semineri, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Semineri, Rekabet Hukukunda Yaptırımlar ve Yargı Yolu, İstanbul Barosu Marka Vekilliği Meslek İçi Eğitim Sertifika Programı, Kentsel Dönüşüm ile Gayrimenkul Projelerinde Proje Sözleşme Yöntemi, Arabuluculuk sürecinde Taraf Vekilliği.   

 

Kayıtlı Olduğu Baro

İstanbul Barosu

 

Faaliyet Alanı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Gayrimenkul-Kira Hukuku

Boşanma ve Tazminat Hukuku

Tazminat ve Sigorta Hukuku

İcra ve İflas Hukuku