Mustafa Doĝan

Eğitim

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

 

Meslek İçi Eğitim ve Sertifikalar

Ulusal ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin Kuruluşu Eğitim Programı, Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yeni Türk Borçlar Kanunu Meslek İçi Eğitim Programı, Tazminat Hukuku Meslek İçi Eğitim Programı, İş Hukuku Meslek İçi Eğitimi, Sağlık Hukuku ve Tıbbi Hekim Hatalarından (Malpraktis) Doğan Tazminata İlişkin Meslek İçi Eğitim Programı, Fikri ve Sınaî Haklar Hukuku Eğtimi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Karar ve Uygulamaları Konularında Meslek İçi Eğitimi, Ceza ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi.  

 

Kayıtlı Olduğu Baro

İstanbul Barosu

 

Faaliyet Alanı

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Tazminat ve Sigorta Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Boşanma ve Tazminat Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Ceza Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Bilişim ve İnternet Hukuku

Arabuluculuk