Alime Uç

Eğitim

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

 

Meslek İçi Eğitim ve Sertifikalar

Tazminat Hukuku Meslek İçi Eğitim Programı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimi, Sağlık Hukuku ve Tıbbi Hekim Hatalarından (Malpraktis) Doğan Tazminata İlişkin Meslek İçi Eğitim Programı, Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yeni Türk Borçlar Kanunu Meslek İçi Eğitim Programı, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi.  

 

Kayıtlı Olduğu Baro

İstanbul Barosu

 

Faaliyet Alanı

Trafik ve Kaza Hukuku

İş Kazaları

Sağlık Hukuku (Tıbbi Hekim Hataları)

Tazminat ve Sigorta Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Aile Hukuku (Tanıma ve Tenfiz)

İcra ve İflas Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Arabuluculuk